Αρχική Σελίδα                                                                                               
                                                                  οι εκπαιδευτικοί (2007-2008)

 

                                                               

Σιούτας Αθανάσιος  -  Διευθυντής                

Παππά Δέσποινα -Α1 τάξη          

Αργυρίου Κυριάκος - Α2 τάξη 

Μαλισσόβας Δημήτριος - Β1΄ τάξη

Αριστερίδου Μαρία - Β2΄ τάξη                   

Αρωνιάδας Χρήστος-Γ1΄ τάξη                     

Μουτσώκος Ηλίας - Γ2΄ τάξη                          

Καλαντζής Δημήτριος - Δ1΄ τάξη, Υποδιευθυντής

Μαρκαντώνη Αθανασία - Δ2΄ τάξη                        

Φούντα Ιωάννα - Ε1΄ τάξη

Σαγιάς Γεώργιος - Ε2΄ τάξη

Καλούτσα Παυλίνα - Στ1΄τάξη

Καλαθάς Κων/νος - Στ2΄ τάξη

 

    

 

 

Καββαδίας Κων/νος - Συμπλήρωμα ωραρίου

Κολοκυθά Σταυρούλα - ολοήμερο      

Βαϊοπούλου Παναγιώτα - Αγγλικών

Τσαρτσάλη Ευσταθία - Φυσικής Αγωγής

Ντόντου Ελένη - Μουσικής